โครงการประชุมสัมมนา เรื่องการบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการประชุมสัมมนา เรื่องการบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 08:23 น.

 อ่าน 2,237

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธย  จัดโครงการการประชุมสัมมนา เรื่อง การบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2558 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี และ กรุงเทพมหานคร ห้องประชุม. ชั้น 10 , 8 และ 9 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา) อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558  โดยพลตรีอินทรัตน์  ยอดบางเตย  เป็นประธานในการประชุม


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด