พิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 23:26 น.

 อ่าน 2,259

วันนี้ (31มี.ค.58) เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วัดพนัญเชิงวรวิหาร พระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานฝ่ายฆราวาส ในการอุปสมบทพระภิกษุจำนวน 61 รูป และบรรพชาสามเณร 61 รูป รวม 122 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
พระภิกษุสงฆ์ที่มารับอุปสมบทในครั้งนี้มาจาก 16 อำเภอ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 61 รูป ส่วนบรรพชาสามเณร เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมดำเนินการ 61 รูปเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา เป็นจุดประสงค์หลักการจัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมแสดงความจงรักภักดีและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา และเพื่อให้ผู้เข้าบรรพชาอุปสมบทได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม ตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อสึกออกไปแล้ว จะได้ใช้หลักธรรมคำสอน เพื่อใช้กับชีวิตประจำวันอย่างมีคุณธรรม

ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002817250652


 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด