วันที่ 9 มิถุนายน 2557 นางสาวสุนันท์ อังเกิดโชค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรม สร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 9 มิถุนายน 2557 นางสาวสุนันท์ อังเกิดโชค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรม สร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 11:24 น.

 อ่าน 2,496

วันที่ 9 มิถุนายน 2557 นางสาวสุนันท์ อังเกิดโชค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรม สร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด