เพลงมาร์ชพระเทพของชาวไทยเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพลงมาร์ชพระเทพของชาวไทย

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14:27 น.

 อ่าน 9,239

เพลงมาร์ชพระเทพของชาวไทย

เป็น บุญ แผ่นดิน ไทย นี้ มีกุลสตรี เป็นศรี แผ่นดิน
สมเด็จ พระเทพฯ ของไทย ทั่ว ถิ่น เทวา ฟ้าดิน รู้สิ้นถึง น้ำพระทัย
ความ ดี พระองค์เลอ ล้ำ เกิน ถ้อยคำ เรียงร้อย จากใจ
หนาว บ้าง ร้อนบ้าง หนทางไกลใกล้ เยี่ยมเยือน ผอง ไทย ห่วงใย ไปทั่ว แผ่นดิน
 

ศิลป วัฒนธรรม ของชาติ ทรงเป็น ธงชัย ผงาด ประกาศ ให้โลก รู้สิ้น
อัจฉริยะ ทั้งคีตะ และวรรณศิลป์ เป็นร่มโพธิ์ ศิลปิน ทั่วแผ่นดิน ของพระองค์
ทรง เป็น แก้วใจ ไพร่ฟ้า เป็น แก้วตา ข้าน้อย มั่นคง พสก ทั่วหน้า ศรัทธา สูง ส่ง เทิดทูน พระองค์ ศรีราช-วงศ์ จักรี

 

ศิลป วัฒนธรรม ของชาติ ทรงเป็น ธงชัย ผงาด ประกาศ ให้โลก รู้สิ้น
อัจฉริยะ ทั้งคีตะ และวรรณศิลป์ เป็นร่มโพธิ์ ศิลปิน ทั่วแผ่นดิน ของพระองค์
..ทรง เป็น แก้วใจ ไพร่ฟ้า เป็น แก้วตา ข้าน้อย มั่นคง

พสก ทั่วหน้า ศรัทธา สูง ส่ง เทิดทูน พระองค์ ศรีราช-วงศ์ จักรี
ส่วนล่างของฟอร์ม

 

ดาวน์โหลดเพลง 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด