การฝึกอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย์หลัก) ปี 2558 เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การฝึกอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย์หลัก) ปี 2558

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:20 น.

 อ่าน 4,251

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย์หลัก)  ปี 2558 ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน (หน้าโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง) กิจกรรมครั้งที่ 4 ใน วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558  ประกอบด้วยการเลี้ยงปลาดุกในบ่อปูนพลาสติก การเลี้ยงกบ การปลูก แปรรูปหม่อนใบ หม่อนผล โดยมี นายอภิชาต  สุติคาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรแก่เกษตรกรสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตำบลบ้านแป้ง และตำบลบ้านพลับ จำนวน 30 ราย


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด