8 มิ.ย. 58 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง”เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

8 มิ.ย. 58 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง”

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 10:55 น.

 อ่าน 2,248
ในวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะนำทุกภาคส่วนทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการสังกัดส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน  ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง” โดยจะรับสัญญาณการถ่ายทอดสดจาก NBT ระหว่างเวลา 08.30 – 11.00 น. จาก ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  ซึ่งนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) โดยคณะอนุกรรมการฯด้านประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดงานประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง” และถ่ายทอดสดไปยังส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ

                 จึงขอประกาศเชิญชวนมายังหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด