พิธีมอบเกียรติบัตรและปัจจัยการผลิตตามโครงการอบรมพัฒนาเกษตรกร(พื้ช ประมง ปศุสัตว์)ศึกษาดูงานและสนับสนุนปัจจัยการผลิต ปี 2558เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีมอบเกียรติบัตรและปัจจัยการผลิตตามโครงการอบรมพัฒนาเกษตรกร(พื้ช ประมง ปศุสัตว์)ศึกษาดูงานและสนับสนุนปัจจัยการผลิต ปี 2558

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 10:41 น.

 อ่าน 1,912

                                

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบเกียรติบัตร และปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลคลองพระยาบันลือ ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน   ตามโครงการอบรมพัฒนาเกษตรกร (พืช ประมง ปศุสัตว์) ศึกษาดูงาน และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ปี 2558  ในวันที่ 24 มิถุนายน  2558  ณ มัสยิดรอซีดี  หมู่ 2 ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยนางสมทรง  พันธุ์เจริญวรกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธย ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด