การติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ

ผู้เขียน:  it ข้อมูลฯ สนจ. จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 11:22 น.

 อ่าน 3,032

                         สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการตามตัวชี้วัดการประเมินผล เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และมีบัญชา ให้เน้นการปฏิบัติงานจริงโดยเฉพาะระดับพื้นที่ ในการบูรณาการและผลสัมฤทธิ์ให้เข้าใจนโยบาย ในส่วนของข้าราชการระดับปฏิบัติ ยังไม่กระตือรือล้น/เข้าใจ/ริเริ่ม เท่าที่ควร โดยตรวจสอบจาก

                           (๑) ผลงาน
                           (๒) ความพึงพอใจของประชาชน
                           (๓) ความร่วมมือของส่วนราชการ
                           (๔) การเป็นผู้นำของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบูรณาการทุกงาน 

                         จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้เตรียมความพร้อมโดยกำหนดจัดการประชุมปรึกษาหารือ นัดแรก กับหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนกระทรวงในจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการตรวจราชการของทุกกระทรวงในจังหวัด  เพื่อกำหนดมาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ ของจังหวัดให้สามารถบรรลุผลตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีทั้ง 4 ประการ   ในวันพุธที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ >> ตำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 115/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ

อ่านต่ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง >>เว็บไซต์การตรวจราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด