รมว.เกษตรฯ ลงกรุงเก่าสั่งทุกหน่วยงานขับเคลื่อนแก้วิกฤตภัยแล้ง เน้นพื้นที่ 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รมว.เกษตรฯ ลงกรุงเก่าสั่งทุกหน่วยงานขับเคลื่อนแก้วิกฤตภัยแล้ง เน้นพื้นที่ 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:13 น.

 อ่าน 2,819

       เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 58 นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือ และมอบนโยบายให้แก่หน่วยงานในสังกัดเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์การบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรวิกฤตภัยแล้ง โดยเน้นพื้นที่ 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ทั้งด้านการเพาะปลูก การบริหารจัดการน้ำ พร้อมทั้งหาแนวทางพัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยมีนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

       นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้พื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนจำนวนมากกำลังได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง โดยเฉพาะในเขต 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา จึงจำเป็นต้องดูแลเกษตรกรอย่างใกล้ชิด มีนโยบายที่จะต้องให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมรับสถานการณ์เรื่องน้ำไว้ เพื่อบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยกำชับให้มีการออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่จริงอย่างทั่วถึง เพื่อที่จะได้ทราบปัญหาและให้การช่วยเหลืออย่างตรงเป้า พร้อมสร้างทำความเข้าใจต่อเกษตรกรในเรื่องความจำเป็นของการใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง และได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร           ออกแบบศูนย์ช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการปรับปรุงพัฒนาผลผลิต และการช่วยเหลือ โดยนำเทคโนโลยีในรูปแบบของโซเชียลมีเดียในปัจจุบันเข้ามาช่วย ทั้งเฟซบุ๊ก ไลน์ และแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าไปแจ้งขอความช่วยเหลือด้วยตนเองได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

 

 

       สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องเลื่อนการปลูกข้าวนาปีนั้น ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการของกรมส่งเสริมการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้ทดแทนระหว่างชะลอการปลูกข้าวนาปี การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย การทำไร่นาสวนผสม รวมถึงโครงการอื่นๆ ที่จะตามมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกร

     และสั่งการผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด กษ. และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่  22 จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ให้ไปทำงานตั้งแต่พรุ่งนี้ (20 ก.ค.) เป็นต้นไปและรายงานผลทุกวัน โดยบูรณาการกับฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคง ดังนี้

1. เป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่มีปัญหาเฉพาะช่วงเวลา 2-3 สัปดาห์จากวันนี้เนื่องจากฤดูฝนล่าช้า เป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะเป็นผู้แจ้งพื้นที่เป้าหมายที่ชัดเจนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปร่วมกันแก้ไขปัญหาของเกษตรกรทั้งในเรื่องการจัดสรรน้ำและเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและวิชาการ           เช่น พื้นที่นาข้าวที่กำลังตั้งท้องออกรวง แหล่งปลูกกล้วยไม้ ผลไม้ พื้นที่ที่อยู่ระหว่างการสนับสนุนเรื่องน้ำจากจังหวัด หรือพื้นที่ที่เริ่มปลูก เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์

    2.1 เพื่อประสานงานกับจังหวัดและฝ่ายความมั่นคงในการออกไปเยี่ยมเยียน สร้างความเข้าใจ พูดคุยถามไถ่ทุกข์สุขเป็นเพื่อนกับเกษตรกร

    2.2 เพื่อระดมสรรพกำลัง เทคโนโลยี ความรู้วิชาการ ประสบการณ์ รวมพลังกันช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง การบริหารจัดการสหกรณ์ องค์กรเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพ

   2.3 เพื่อเตรียมการมาตรการช่วยเหลือ/ปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อแก้ปัญหาในช่วงฤดูแล้งต่อไป (อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรจะชี้แจงรายละเอียด)

   2.4 เพื่อยกระดับระบบเครือข่ายในการสร้างความเชื่อมั่น โดยระดมภาคเอกชนและภาคส่วนอื่นๆให้เข้ามาช่วยเหลือพื้นที่ที่มีปัญหาวิกฤติให้เกษตรกรสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ และต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีที่ออกไปในพื้นที่

3. ยุทธการ ต้องการให้เกิดศูนย์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ระดับอำเภอและตำบล โดยให้อธิบดีออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปประจำการที่ศูนย์ดังกล่าว มีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นแม่งาน มีการโอนงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้ทันทีเพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานแก้ปัญหา

4. ระบบการรายงาน มี 2 ระบบ คือ ระบบปกติ และระบบเร่งด่วน (รองปลัด กษ.จะแจ้งให้ทราบ)

       นอกจากนี้ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรออกแบบระบบศูนย์ช่วยเกษตรกร ซึ่งจะดำเนินการผ่าน Social Media เพื่อให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่สามารถส่งข้อมูลที่พบปัญหาผ่านทาง Application Website หรือ Facebook เพื่อขอความช่วยเหลือสนับสนุนด้วย

ติดตามสถานการณ์น้ำ ในภาวะวิกฤติภัยแล้ง >>

ttp://www.moac.go.th/main.php?filename=water_situation

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ >> http://www.moac.go.th/ewt_news.php?nid=14725

 

 

ที่มา : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000081514

       : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=756748387804136&id=100004069448812&__mref=message_bubble

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด