เปิดศูนย์บริการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบภาวะภัยแล้งเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เปิดศูนย์บริการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบภาวะภัยแล้ง

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 เวลา 16:06 น.

 อ่าน 1,904

วันนี้ (20 ก.ค.58) นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดศูนย์บริการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบภาวะภัยแล้ง ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ เปิดเผยว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบความเดือดร้อนจากภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานน้ำอุปโภค บริโภค พระราชทานให้ประชาชนได้ใช้บรรเทาความเดือดร้อน จำนวน 122 แห่ง ในภาคกลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก รวม 53 จังหวัดรวมทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย
สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้บูรณาการร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดศูนย์บริการน้ำดื่มพระราชทาน ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอนครหลวง ในนามของประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้
พร้อมกันนี้ ยังได้รับการสนับสนุนรถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาร่วมช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ซึ่งสามารถผลิตน้ำดื่มสะอาดรวมกันได้ถึงวันละ 8,000 ลิตร สำหรับศูนย์บริการน้ำพระราชทานที่จังหวัดพระนครีอยุธยา มีเครื่องผลิตน้ำดื่มขนาด 4,000 ลิตร ต่อวันประจำ 1 เครื่อง รถบรรจุน้ำดื่มน้ำบริโภคขนาด 8,000 ลิตร จำนวน 2 คัน ถังบรรจุน้ำดื่มรวม 5,500 ลิตร ประชาชนสามารถเดินทางนำภาชนะมารับน้ำดื่มได้ตลอดเวลา โดยจะเปิดให้บริการไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/aumkoong
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002817250652


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน