เชิญร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2558 ระดับจังหวัดเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เชิญร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2558 ระดับจังหวัด

ผู้เขียน:  อภิชญา ห้อยมาลา จาก สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 14:54 น.

 อ่าน 3,023

 

                           ขอเชิญร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติประจำปี 2558 ระดับจังหวัด

 

                ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6  มิถุนายน  2549  อนุมัติให้วันที่  21 กันยายนของทุกปี   เป็นวันประมงแห่งชาติ  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ   ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน   โดยจัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศ    และขอความร่วมมือชาวประมงและประชาชนงดจับสัตว์น้ำทุกชนิด  ในวันที่  21 กันยายน  ของทุกปี        

                   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี  2558 ระดับจังหวัดร่วมกับอำเภอเสนาและวัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม  ในวันพฤหัสบดีที่ 17  กันยายน 2558 เวลา 11.00 น.ณ  คลองรางจระเข้  บริเวณหน้าวัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม  หมู่ที่  3  ตำบลลาดงา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีฯ  

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด