การจัดกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ศรีลังกาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ศรีลังกา

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:22 น.

 อ่าน 2,519
การเตรียมต้อนรับ นายไมตรีปาละ สิริเสนา
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  
ในการเดินทางมาทำพิธีมอบพระพุทธรูปหินแกะสลัก ณ วัดธรรมาราม 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
 
- เมื่อวันที่ 9 ตค.58 เวลา 14:00 น.  ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายประยูร รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ให้การต้อนรับนางเซนูก้า เซเนวิรัตน์  เอกอัครราชทูตและคณะ  ร่วมประชุมหารือเรื่องการจัดกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ศรีลังกา  

เมื่อวันที่ 22 ตค.58   เวลา  14:00 น. นายประยูร รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   (ประธาน)   และนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ศรีลังกา  เพื่อเตรียมความพร้อม 4 เรื่อง ได้แก่ 
1.การเตรียมความพร้อมสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแกะสลัก บริเวณหน้าพระวิหาร  ณ  วัดธรรมาราม พร้อมป้าย 3 ภาษาติดตั้งที่ฐานพระพุทธรูป
2.การต้อนรับและขั้นตอนพิธีการทางศาสนา
3.การจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่  ณ  วัดธรรมาราม
4.การประชาสัมพันธ์

 
 
    - เมื่อวันที่ 30 ตค.58  เวลา 09:30 น.  นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประชุมเตรียมการต้อนรับ และติดตามผลความก้าวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
กำหนดการเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนายไมตรีปาละ สิริเสนา 
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 
 (กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ)  
 
เวลา 14.20 น.    ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  เดินทางถึงจังหวัด
                          พระนครศรีอยุธยา
เวลา 15.20 น.    ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  เดินทางถึงวัดธรรมาราม
                          -นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี,  
                            นายประยูร  รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ให้การต้อนรับ     
                          - พิธีมอบพระพุทธรูปหินแกะสลัก
                          -เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระอุบาลีมหาเถระ  ณ  วัดธรรมาราม
                          -เยี่ยมชมหอระฆัง
เวลา 16.25 น.    ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  เยี่ยมชมสถานที่สำคัญ  
                         -อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
                         -วัดพระศรีสรรเพชญ์
เวลา 16.50 น.   ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  เดินทางกลับกรุงเทพฯ
 

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด