เตรียมจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ศรีลังกาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เตรียมจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ศรีลังกา

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:41 น.

 อ่าน 2,072

วันนี้ (22 ตค.58)  เวลา  14:00 น. นายประยูร รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   (ประธาน)   และนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ร่วมประชุมเตรียมจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ศรีลังกา  ซึ่งท่านไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  มีกำหนดการเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558    ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3  ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-การเตรียมความพร้อมในการเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.การเตรียมความพร้อมสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแกะสลัก บริเวณหน้าพระวิหาร  ณ  วัดธรรมาราม พร้อมป้าย 3 ภาษาติดตั้งที่ฐานพระพุทธรูป
2.การต้อนรับและขั้นตอนพิธีการทางศาสนา
3.การจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่  ณ  วัดธรรมาราม
4.การประชาสัมพันธ์

วันนี้ (30 ตค.58) เวลา 09:30 น.  นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    เป็นประธานประชุมเตรียมการต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา   ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทุ๖ไทย-ศรีลังกา  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กำหนดการเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 (กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ)  มีกำหนดการดังนี้
เวลา 14.20 น.    ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  เดินทางถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา 15.20 น.    ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  เดินทางถึงวัดธรรมาราม
                          -นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี,  นายประยูร  รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ให้การต้อนรับ     
                          - พิธีมอบพระพุทธรูปหินเกะสลัก
                          -เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระอุบาลีมหาเถระ  ณ  วัดธรรมาราม
                          -เยี่ยมชมหอระฆัง
เวลา 16.25 น.   ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  เยี่ยมชมสถานที่สำคัญ  
                         -อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
                         -วัดพระศรีสรรเพชญ์
เวลา 16.50 น.   ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  เดินทางกลับกรุงเทพฯ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด