การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2558เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2558

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:16 น.

 อ่าน 2,042

วันนี้ (29 ตค.58) เวลา 09:30 น.   นายประยูร รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2558   ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3  ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วาระก่อนการประชุม
-การมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ"  ผู้ว่าราชการจังหวัด อัญเชิญเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ไว้ที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ให้ผู้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” รับเครื่องหมายฯ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   และมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเครื่องหมายฯ “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
    ภ.ป.ร.  หมายถึง  พระปารมาภิไธย่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อันเป็นมหามงคลยิ่ง
    สมเด็จพระนเรศวรทรงช้างและพระแสงของ้าวไขว้  หมายถึง  สัญลักษณ์กองอาสารักาาดินแดนและการเป็นชาตินักรบของบรรพบุรุษไทย
    ช่อชัยพฤกษ์  หมายถึง  เกียรติยศ  ชื่อเสียง
    แพรสีน้ำเงิน  หมายถึง  สภาบันพระมหากษัตริย์
คำว่า "รักษาดินแดนยิ่งชีพ"  หมายถึง  คติพจน์แหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่จักต้องรักษาดินแดน "แผ่นดินไทย" ยิ่งกว่าชีพตน
ผู้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” จำนวน 2 ราย ตามลำดับ ดังนี้  
    1.  นายวิเชียร  จูห้อง      นายอำเภอบางซ้าย /ผบ.ร้อย อส.อ.บางซ้าย
    2.  นายสิงห์  เรืองขจร    กำนันตำบลพิตเพียน/ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด