พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน แด่พระสงฆ์เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน แด่พระสงฆ์

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 16:21 น.

 อ่าน 1,777
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน แด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี 2558 วันนี้ (7 พ.ย. 58) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2558 ให้ทาง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยข้าราชการ คณะผู้บริหารและพนักงาน นำผ้าพระกฐินพระราชทานมาถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทางบริษัทฯ ได้นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายให้กับพระอารามหลวงในประเทศเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จัดหาเครื่องอัฐบริขารอันจำเป็นให้แก่พระภิกษุสามเณร และจัดหาทุนทรัพย์เป็นปัจจัยถวายแก่วัด เพื่อใช้สำหรับบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน ทั้งนี้นอกจากการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแล้ว ทางบริษัทฯ ยังได้มอบเงินบำรุงโรงเรียน ทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส และมีผลการเรียนดีของทางโรงเรียนวัดพนัญเชิงวรวิหารในครั้งนี้ด้วย โดยยอดรวมของการถวายจตุปัจจัย เงินบริจาคและเงินทุนการศึกษา ของทาง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,239,320 บาท สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน หรือ กฐินหลวงนั้น เป็นกิจกรรมที่ส่วนราชการ หน่วยงาน และบุคคลต่างๆ จัดขึ้นทุกปีในช่วงหลังออกพรรษา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กับส่วนราชการ หน่วยงาน และบุคคลต่างๆ เพื่อนำไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักร ในกฐินกาลทุกปี
ผู้สื่อข่าว : พยุงศักดิ์ เทพแก้ว
หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มาของข่าว : -

ที่มาจาก NNT News RSS/XML Feed


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด