โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 2" เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 2"

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 10:19 น.

 อ่าน 2,679

          มูลนิธิพัฒนาข้าราชการร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือขายอาเซียน รุ่นที่ 2" สำหรับข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญงาน-ระดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรขึ้นไป ข้าราชการท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการ เป็นผู้มีความคิดกว้างไกล มีความรู้ความสามารถในการบริหาร มีสมรรถนะและขีดความสามารถพร้อมที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนักบริหารที่ดี  ระหว่างวันที่ 8 - 11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเจริญโอเต็ล จังหวัดอุดรธานี 

         รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด