สิงคโปร์มีโรงงานรีไซเคิลน้ำเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิงคโปร์มีโรงงานรีไซเคิลน้ำ

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 09:18 น.

 อ่าน 2,976

สิงคโปร์มีโรงงานรีไซเคิลน้ำ

         สิงคโปร์เป็นประเทศเล็กที่มีทรัพยากรจำกัดแต่มีระบบสารณสุขโภคที่ประเทศเพื่อนบ้านไปดูงานอย่างเช่น

         ระบบประปาด้วย สภาพภูมิประเทศที่เป็นเกาะเล็ก ทำให้สิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้อง เผชิญปัญหาขาดแคลนน้ำจืด และพึ่งพาการนำเข้าน้ำจากมาเลเซียมานานนับสิบปี รัฐบาล จึงมุ่งมั่นพัฒนาระบบประชาให้ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการในประเทศ โดยตั้งเป้าหมายให้เกาะสิงคโปร์สามารถพึ่งพาทรัพยากรน้ำของตนเองได้ ก่อนที่ข้อตกลงสั่งซื้อน้ำจากมาเลเซียฉบับล่าสุดจะหมดอายุุลงในปี พ.ศ. 2604 (2061) 

          ปัจจุบัน สิงคโปร์มีโรงงานรีไซเคิลน้ำ และโรงแยกเกลือออกจากน้ำทะเลหลายแห่ง ซึ่งสามารถผลิตน้ำจืดได้ราวร้อยละ 40 ของปริมาณน้ำ 340 ล้านแกลลอนที่โรงงานอุตสาหกรรม และพลเมือง 5.2 ล้านคนใช้บริโภคในแต่ละวัน นอกจากนี้ เขื่อนที่อยู่ใจกลางเมืองยังสามารถผลิตน้ำเพื่อสนองการบริโภคได้อีก  ร้อยละ 10 และส่วนที่เหลือได้จากอ่างเก็บน้ำต่างๆ รวมถึงน้ำที่นำเข้าจากมาเลเซีย

        โรงงานไรไซเคิลน้ำแห่งแรกเปิดใช้งานเมื่อปี พ.ศ.2546 (2003) โดยน้ำที่ผลิตได้ใช้ชื่อว่า NEWater จะถูกนำไปผสมกับน้ำจากอ่างเก็บน้ำต่างๆ ก่อนส่งผ่านระบบประปาไปยังผู้บริโภค ดังนั้นน้ำประปาสิงคโปร์จึงปลอดภัยและสามารถดื่มได้จากก๊อกโดยตรง

โดย สำนักงาน ก.พ. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด