คณะทำงานชุดที่ 3 นำคณะทำงานเข้าตรวจโครงการตำบลละ 5 ล้านบาทเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะทำงานชุดที่ 3 นำคณะทำงานเข้าตรวจโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 16:05 น.

 อ่าน 2,530

วันนี้ (18ก.พ.2559) เวลา 09.00-12.00 น.  ว่าที่ร.ต.อภินันท์ เผือกผ่อง ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประธาน คณะทำงานชุดที่ 3 นำคณะทำงานเข้าตรวจโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท ในพื้นที่อำเภอภาชีเนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า  ณ หอประชุมอำเภอภาชี   โดยมีนายอนุกูล เรือนแก้ว  นายอำเภอภาชี พร้อมคณะให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินโครงการตามมาตรการฯโดยได้แนะนำเร่งรัด  ดังนี้
1.อำเภอภาชีได้รับอนุมัติโครงการทั้งหมด 176 โครงการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 55 โครงการ ที่เหลืออีก 121 โครงการให้เร่งรัดก่อหนี้ผูกพัน รวมถึงการบันทึกลงระบบ EGP การจัดทำ PO ให้แล้วเสร็จภายในเดือนก.พ.2559 หากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอให้ใช้เครื่องคอมฯ จาก รพ.สต.เพื่อบันทึกข้อมูลได้
2.ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้เป็นไปตามที่ มท. กำหนดและโครงการเล็กๆ ที่ตกลงราคาให้จัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 ก.พ.2559
3.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการกรณีผิดพลาดเล็กน้อย  ถ้าโครงการยังไม่ได้ลงนามในสัญญาให้ขออนุมัติต่อ ผวจ.  ถ้าลงนามในสัญญาแล้วให้ขออนุมัติต่อนายอำเภอ
4.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการเจาะบ่อบาดาลที่ ต.โคกม่วง จำนวน 1 โครงการ  ซึ่งมีความคืบหน้าของโครงการกว่า 60% หากแล้วเสร็จประชาชนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์กว่า 50 ครัวเรือน

ข้อมูลจาก  : Line แจ้งข่าวสารกรุงเก่า (ปจ.อยุธยา อภินันท์)


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด