พิธีเปิด งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีเปิด งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

ผู้เขียน:  สรวิส นิ่มสอาด จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08:23 น.

 อ่าน 2,081

วันที่ 27ม.ค.60 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ที่บริเวณ คุ้มขุนแผน บึงพระราม
เวลา 17.15 น. ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธีเดินทางถึงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ศาล ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ
-ประธานจุดเครื่องทองน้อย วางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)
เวลา 17.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธีพร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ศาล ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เดินทางด้วยขบวนรถล้อยางถึงบริเวณศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา (ศาลากลางหลังเก่า)
-ประธานจุดเครื่องทองน้อย วางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ทั้ง 6 พระองค์
เวลา 17.45 น. ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธีพร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ศาล ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เดินนำขบวนภูมิปัญญาท้องถิ่นของดี 16 อำเภอ ถึงบริเวณจุดพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าคุ้มขุนแผน
-ประธาน และนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงเรือร่วมทำพิธีเปิด ไปยังเวทีกลางน้ำเพื่อทำพิธีเปิด
-รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายเรวัต ประสงค์) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน "ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2559"
-ประธานกล่าวเปิดและทำพิธีเปิด
-เจ้าหน้าที่อัญเชิญตราสัญญลักษณ์มรดกโลก วางบนแท่น
-เปิดม่านน้ำเปิกงาน "ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2559"
เวลา 18.30 น. -ประธานและคณะเดินเยี่ยมชมบริเวณมัจฉากาชาด และเวทีกลาง
-ประธานและคณะเดินเยี่ยมชมนิทรรศกาลตลาดพระเครื่อง 
-ประธานและคณะเดินเยี่ยมชมสินค้าเกษตร 
-ประธานและคณะเดินเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
-ประธานและคณะเดินเยี่ยมชมถนนคนเดิน
-ประธานและคณะเดินเยี่ยมชมบรรยากาศกิจกรรมตลาดย้อนยุค
-ประธานและคณะเดินเยี่ยมชมลานวัฒนธรรม
-ประธานและคณะเดินเยี่ยมชมบรรยากาศถนนกินเส้น


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด