.สสจ.พระนครศรีอยุธยา : ประชาัสัมพันธ์งานเดิน- วิ่งเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

.สสจ.พระนครศรีอยุธยา : ประชาัสัมพันธ์งานเดิน- วิ่ง

ผู้เขียน:  พัชรี วงษ์บัวทอง จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 13:13 น.

 อ่าน 5,455

ด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ฉวาง ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาฉวาง จะจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ฉวาง มินิ-ฮาร์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 9 ในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร องค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และหารายได้สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลมูลนิธิสมเด็จพระยุพราช สาขาฉวาง ณ โรงพยายาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดอื่นๆตามเอกสารที่ได้แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด