๑๒ ม.ค.ตรวจอยุธยาเจ้าภาพWorld Expo 2020เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๒ ม.ค.ตรวจอยุธยาเจ้าภาพWorld Expo 2020

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 10:30 น.

 อ่าน 3,556

 

ป้ายประชาสัมพันธ์ทั่วเมืองพระนครศรีอยุธยา

                      นายวิทยา  ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลก หรือเวิลด์ เอ็กซ์โป ๒๐๒๐ โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น ๑ ใน ๓ จังหวัดที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพสถานที่จัดงาน ซึ่งขณะนี้จังหวัดได้เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ มีการตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดกรอบตามเงื่อนไขของ World Expo  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพ  โดยวันที่ ๑๒ มกราคมนี้ นายวินเซนท์ กอนซาเลซ ลอซเซอทาเลซ เลขาธิการสำนักงานมหกรรมโลก ผู้ดูแลกระบวนการนำเสนอและการตัดสินใจเลือกเจ้าภาพจัดงาน พร้อมคณะ จะเดินทางมาตรวจความพร้อมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยเฉพาะในด้านสถานที่และการคมนาคม ซึ่งจังหวัดได้เตรียมแสดงศักยภาพในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ World Expo ๒๐๒๐  ให้คณะของเลขาธิการสำนักงานมหกรรมโลกไว้พร้อมแล้ว สำหรับจังหวัดที่เสนอตัวแข่งกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่  และจังหวัดชลบุรี

                     กำหนดการต้อนรับนายวินเซนต์  กอนซาเลซ ลอซเซอทาเลซ 

เวลา ๑๐.๐๐ น. - คณะเดินทางถึงศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  คณะทีมงานจังหวัดจัดการต้อนรับ
                           - เชิญเข้าห้องประชุม ม.ร.ว.รสลิน คัคณางค์ 
                           - นายวิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ
                           - สสปน.นำเสนอข้อมูลภาพรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                           - ฯพณฯ นายธานินทร์  กรัยวิเชียร องคมนตรี กล่าวต้อนรับ
                           - เยี่ยมชมอาคารแสดงการฝึกอาชีพ
                           - ชมการแสดง ๔ ภาค
เวลา ๑๒.๐๐ น. - ขึ้นรถไฟรางไปท่าน้ำชัยยุทธ  เลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน ณ ท่าเรือชัยยุทธ
                           - นำเสนอการประกอบอาหารแบบโบราณ
                           - ชมนิทรรศการจำลองการจัดงาน World Expo 2020
เวลา ๑๔.๐๐ น. - ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ณ บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าท่าเรือชัยยุทธไป สำรวจพื้นที่ทางบก    
                              ทางน้ำ และเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา แล้วลงจอดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
                              พระนครศรีอยุธยา
เวลา ๑๕.๐๐ น. - เดินทางโดยรถยนต์ ไปเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา(๓๐ นาที),วัดไชย
                              วัฒนาราม(๒๐นาที)
                              แล้วเดินทางต่อผ่านสถานที่สำคัญของจังหวัดได้แก่ เจดีย์พระศรีสุริโยทัย,วัดราชบูรณะ,
                              วัดมหาธาตุ,วัดพระศรีสรรเพชญ์,วิหารพระมงคลบพิตร,วัดพระราม
                            - เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา (๓๐ นาที)
เวลา ๑๖.๓๐ น. - ลงเรือ Krungsri Princess ณ ท่าเรือ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ชมทัศนียภาพริมแม่น้ำ 
                             เจ้าพระยายามเย็น และร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ
เวลา ๑๙.๐๐ น. - เดินทางกลับ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด