พิพิธภัณฑ์พระอุบาลีมหาเถระ ณ วัดธรรมาราม เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิพิธภัณฑ์พระอุบาลีมหาเถระ ณ วัดธรรมาราม

ผู้เขียน:  ธนิษฐา พงษ์จันทร์ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 11:26 น.

 อ่าน 18,924

              พิพิธภัณฑ์พระอุบาลีมหาเถระ มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556  ณ วัดธรรมาราม เพื่อเฉลิมฉลอง 260 ปี (พ.ศ. 2556) แห่งการสถาปนาพระพุทธศาสนาสยามนิกาย ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา น้อมระลึกถึงพระอาลีมหาเถระ พระอริยสงฆ์ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สมควรยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกแห่งปีอีกด้วย

             ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระอุบาลีมหาเถระได้ที่ วัดธรรมาราม อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ ตั้งแต่วันที่  26 ธ.ค. 56 เป็นต้นไป

ภาพกิจกรรม พิธีอัญเชิญพระอุบาลีมหาเถระ  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556 ไปประดิษฐาน ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา >>> 

ภาพกิจกรรมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พระอุบาลีมหาเถระ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556

วัตถุประสงค์สร้างพิพิธภัณฑ์พระอุบาลี เพื่อ

-  เนื่องในโอกาสฉลองครบ 260 ปีสยามวงศ์        -  รำลึกถึงพระอุบาลีมหาเถระ

-  จัดแสดงเครื่องใช้ เครื่องอัฐบริขารของพระอุบาลีจากศรีลังกา

องค์จำลองพระอุบาลีมหาเถระ

-  แกะสลักจากไม้มะฮอกกานี      -  มีความสูง 1.80 เมตร

-   น้ำหนัก 117 กิโลกรัม              -  สมโภชเมื่อ 28 สิงหาคม 2556

การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พระอุบาลีมหาเถระ

         เป็นการจัดแสดงในอาคารแบ่งออกเป็น 7 โซน แนวคิดหลักในการนำเสนอ “ธรรมพลี” ของพระอุบาลีมหาเถระ ความเสียสละ ความวิริยะ อุตสาหะ ผลงานการกอบกู้ ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ดังนี้

โซน 1  อาจาริยบูชา  พระอุบาลีมหาเถระ

          เป็นเรื่องราวพระอุบาลีมหาเถระ ข้ามน้ำข้ามทะเล ในภารกิจกอบกู้พระพุทธศาสนา ภายในโซนนี้มีรูปเคารพระอุบาลี อยู่บนแท่นกลางห้องหน้าธรรมมาสน์วัดธรรมาราม

โซน 2  ประดิษฐานลังกาวงศ์ในสยาม

          นำเสนอ Timeline การรับอิทธิพลพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในประเทศไทย

โซน 3 วิกฤติพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินลังกา

          นำเสนอภาพพุทธศาสนาในลังกา สาเหตุที่พระพุทธศาสนาเสื่อมจนสูญสิ้นไปจากลังกา

โซน 4 ภารกิจกอบกู้พระพุทธศาสนา

          นำเสนอในเรื่องความวิริยะอุตสาหะ และความมุ่งมั่นของพระอุบาลีมหาเถระ ในการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเล เพื่อกอบกู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนา นำเสนอด้วย Multimedia Ling and Sound

โซน 5 ประดิษฐานสยามวงศ์ในลังกา

          นำเสนอเรื่องราวเผยแพร่พระพุทธศาสนาในลังกา และนำเสนอผลงานพระอุบาลีที่ได้เผยแพร่พระพุทธศาสนาตลอด 3 ปี ก่อนมรณภาพ

โซน 6 สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน

          นำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย- ศรีลังกา เนื่องในโอกาสครบรอบ 260 ปี ในปี พ.ศ.2556 แห่งการประดิษฐานสยามวงศ์ในประเทศศรีลังกาแนวการนำเสนอ Slide Show ภาพถ่ายจากนิทรรศการชุด Two Nation One Family”

โซน 7 เที่ยวเมืองเก่าเข้าถึงธรรม

          นำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้พระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ที่ประดิษฐานในประเทศไทยในสมัยอยุธยา

 

ภาพพิพิธภัณฑ์พระอุบาลีมหาเถระ






 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด