ยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็คทรอนิคส์ (วัสดุการเกษตร)เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็คทรอนิคส์ (วัสดุการเกษตร)

ผู้เขียน:  อภิชญา ห้อยมาลา จาก สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 14:27 น.

 อ่าน 2,677

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ขอยกเลิกการประกวดราคาวื้อด้วยวิธีทางอิเล็คทรอนิกส์  (วัสดุการเกษตร) เลขที่ e-๑/๒๕๕๕  โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  รายละเอียดตามเอกสารแนบ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด