ภาพกิจกรรมสภากาแฟ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรมสภากาแฟ

ผู้เขียน:  บุญเหลือ ตรีชิตร จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10:11 น.

 อ่าน 2,118

เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  2555  นายสืบสวัสดิ์  ภาคพิบูลย์  ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้รับเกียรติเชิญร่วมประชุมพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด  “สภากาแฟ”  ณ  บริเวณอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี  (ลานแสดงเอกลักษณ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา  เจดีย์ศรีสรรเพชญ์)

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด