ซ้อมความเข้าใจกากรปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ซ้อมความเข้าใจกากรปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผู้เขียน:  สุทัศน์ชัย กีรติมาพงศ์ จาก สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 09:30 น.

 อ่าน 2,264

สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.2/ว 321 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ตามที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด