สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" ในวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ อาคารราชภัฎ 100ปี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" ในวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ อาคารราชภัฎ 100ปี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานคลังจังหวัด จาก สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14:55 น.

 อ่าน 3,900

ประชาสัมพันธ์โครงการผึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใหักับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค จำนวน 1 รุ่น ในวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ อาคารราชภัฏ 100 ปี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด