คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยคลังเขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมงาน“นวัตศิลป์ไทย เทิดไท้ องค์ราชินี”เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยคลังเขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมงาน“นวัตศิลป์ไทย เทิดไท้ องค์ราชินี”

ผู้เขียน:  พงศ์สิริ อภัยโส จาก สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 11:03 น.

 อ่าน 3,009

นางเบญจมาภรณ์  สัญโญชน์วิทย์ คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าหน้าที่พร้อมด้วย
คลังเขต ๑ (น.ส.อัจฉรา  ปริญญาพล ปริญญาพล)
และสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(น.ส.สุวิมล  คงเศรษฐกุล) เข้าร่วมกิจกรรมงาน“นวัตศิลป์ไทย เทิดไท้ องค์ราชินี”

ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ ๘-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ ๘๑ พรรษา
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

  

  


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด