พิธีเปิดร้านโอทอปชุมชนยิ้มสาขาต้นแบบเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีเปิดร้านโอทอปชุมชนยิ้มสาขาต้นแบบ

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 13:41 น.

 อ่าน 4,091

ดร.ธีธัช สุขสะอาด” ผอ.องค์การตลาด กระทรวง อุตสาหกรรม โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย โดย องค์การตลาด เตรียมเปิดร้านโอทอปชุมชนยิ้มสาขาต้นแบบ ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ หรือ OTOP PLUS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP โดย ใช้เอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ สร้างจิตสำนึกความเป็นผู้ประกอบการบนพื้นฐานองค์ความรู้ และการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยพิธีเปิด ร้านโอทอปชุมชนยิ้มสาขาต้นแบบ จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 ณ ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด