ผ้าขาวม้าไทยก้าวไกลสู่อาเซียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผ้าขาวม้าไทยก้าวไกลสู่อาเซียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13:47 น.

 อ่าน 7,019

 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โชว์ศักยภาพผ้าขาวม้าไทยก้าวไกลสู่อาเซียน จัดตั้งศูนย์แสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าจากทั่วประเทศและประเทศในกลุ่มอาเซียน ณ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ทุ่งหันตรา

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดตั้งศูนย์แสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีชื่อเสียง และผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าของจังหวัด เครือข่ายจังหวัดใกล้เคียง รวมถึง ผ้าขาวม้าในกลุ่มอาเซียน ซึ่งกำหนดเปิดงาน ผ้าขาวม้าไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ในวันที่ ๒๑ มีนาคมนี้ โดยมีนายจารุพงศ์  เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้าน

เตรียมตั้งศูนย์ผ้าขาวม้าโลก รวมถึงอาเซียน ที่อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ทุ่งหันตรา เป็นศูนย์ OTOP จาก ๗๗ จังหวัด และเป็นศูนย์ผ้าขาวม้าอาเซียน เพื่อสนับสนุนภูมิปัญญาของการทอผ้าขาวม้า ซึ่งประเทศไทยมีลวดลาย และแบบกว่า ๑,๐๐๐ แบบ สามารถนำมาตัดเป็นเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ผ้าม่าน และผ้าปูโต๊ะ ได้สวยงาม ดังนั้น เราจึงอยากเน้นความเป็นไทยในเรื่องของผ้าขาวม้า ซึ่งจากการศึกษาพบว่าทุกประเทศมีผ้าขาวม้าใช้ในลักษณะต่างๆ กัน จึงเรียกได้ว่าผ้าขาวม้าเป็นภูมิปัญญาของคนทั้งโลก

นายวิทยา ผิวผ่อง กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์แสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าจากทั่วประเทศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเป็นศูนย์ที่ใหญ่ที่สุด ดังนั้น ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ ณ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ทุ่งหันตรา

 

กำหนดการในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖

เวลา ๐๘.๑๕ น. หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการ/สมาชิกกลุ่มสตรี และผู้ร่วมพิธี พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี

เวลา ๐๘.๓๐ น. นายจารุพงศ์  เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี ประธานเปิด "กิจกรรม Walk Rally Walk to World Expo 2020" ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีฯ (ทุ่งหันตรา)

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานเดินทางถึงบริเวณพิธีเปิดงาน "ศูนย์ผ้าขาวม้านานาชาติ" ณ อาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายผ้าขาวม้านานาชาติ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีฯ (ทุ่งหันตรา)

- ชมการแสดงขับเสภา "ผ้าขาวม้า" โดย อาจารย์ไพศาล วงศ์ศิริ

- ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายวิทยา ผิวผ่อง) กล่าวรายงาน

- ประธานกล่าวเปิดงาน และทำพิธีเปิด "ศูนย์ผ้าขาวม้านานาชาติ"

- เยี่ยมชมศูนย์แสดงและจำหน่ายผ้าขาวม้านานาชาติ

- เยี่ยมชมศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาเซียน

- เยี่ยมชมศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ๗๖ จังหวัด

เวลา ๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันบริเวณศาลาทรงไทยริมน้ำ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ฯ พร้อมชมการแข่งขันกีฬาทางน้ำ

เวลา ๑๒.๐๐ น. ออกเดินทางจากอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีฯ (ทุ่งหันตรา)ถึงบริเวณสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา                 (อยุธยาพาวิเลียน) สี่แยกวรเชษฐ์ ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา

เวลา ๑๓.๐๐ น. ประธานเปิดป้าย "สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" และเียี่ยมชมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด