พิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปศุสัตว์ปลอดภัยฯ รุ่นที่ ๔เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปศุสัตว์ปลอดภัยฯ รุ่นที่ ๔

ผู้เขียน:  บุญเหลือ ตรีชิตร จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 15:39 น.

 อ่าน 1,845

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ 09.๐๐ น.   ฯพณฯ วิทยา  บุรณศิริ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิ ภาพการเลี้ยงปศุสัตว์ปลอดภัย  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สนามกีฬากลางจังหวัด)

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด