ผลักดันศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง (Cargo Distribution Center-Thungsong:CDC) ในปี 2030เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลักดันศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง (Cargo Distribution Center-Thungsong:CDC) ในปี 2030

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 13:54 น.

 อ่าน 4,227

ผลักดันศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง (Cargo Distribution Center-Thungsong:CDC) ในปี 2030

        จังหวัด นครศรีธรรมราช ผลักดันศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง (Cargo Distribution Center-Thungsong:CDC) ให้เป็น ICD ในปี 2030 ต่อที่ประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 9

      นาย พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผน งานโครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle:IMT-GT) ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ณ Parkroyal Hotel รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อาวุโส/ประธานคณะทำงานสาขา/ผู้แทน CMGF/สภาธุรกิจเอกชน/CIMT/ADB โดยการประชุมวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นการกำหนดกรอบแนวทาง วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้า 20 ปี ของแผนงานในอนุภูมิภาคที่มีความเป็นไปได้ระยะยาว และทิศทางในอนาคตภายใต้แผนงาน IMT-GT ระยะที่ 3 (2017 – 2021) ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นการรายงานผลความก้าวหน้าการปฏิบัติตามแผนและการทบทวนการดำเนินงานภายใต้ แผน IMT-GT ระยะที่ 2 (2012 – 2016) และการพิจารณาแผนงาน /โครงการใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อบรรจุใน IB IMT-GT ระยะที่ 3 (2017 – 2021)

     ซึ่ง การประชุมได้มีการรายงานสถานะความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาเมืองยางพารา (Rubber City) จังหวัดสงขลา โครงการพัฒนาเมืองสีเขียว (Green City) จังหวัดสงขลา โครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา (Special Border Economic Zone) โครงการ Maritime Hub จังหวัดภูเก็ต/จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รายงานความก้าวหน้า โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (Inland Container Depot : ICD Thungsong City) เชื่อมโยงท่าเรือจังหวัดตรังโดยบริการเรือเฟอร์รี่ขนส่งสินค้าระหว่างเบลา วัน – ปีนัง – ตรัง ซึ่งความก้าวหน้าล่าสุดในส่วนการเชื่อมโยงระหว่างทุ่งสงและจังหวัดตรัง ประกอบด้วย

      (1) เส้นทางจาก CDC ทุ่งสง – อำเภอกันตัง ได้แก่เส้นทางรถไฟ จาก CDC ทุ่งสงไปยังสถานีรถไฟอำเภอกันตัง ระยะทางรวมประมาณ 89.5 กม.และ เส้นทางถนน จาก CDC ทุ่งสงไปยังท่าเรือกันตัง ระยะทางรวมประมาณ 94 กม.

     (2) เส้นทางจาก CDC ทุ่งสง – ท่าเรือนาเกลือ ได้แก่ เส้นทางถนน จาก CDC ทุ่งสงไปยังท่าเรือนาเกลือ ระยะทางรวมประมาณ 122 กม.

       นาย พงศ์เทพ กล่าวว่า สำหรับความก้าวหน้าในการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ทุ่งสง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลเมืองทุ่งสงได้จัดสรรงบประมาณดำเนินกิจกรรมก่อสร้างลานคอนกรีต (เฟส 1) โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง โดยประกอบด้วยลานคอนกรีต (เฟส 1) ก่อสร้างอาคารเครื่องชั่งและห้องควบคุม และทำการติดตั้งครุภัณฑ์ งบประมาณ 17,201,000 บาท ปัจจุบันได้ทำการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ และถางป่าขุดตอ มีการวางท่อระบายน้ำ และอยู่ระหว่างถมดินก่อสร้างลานคอนกรีต โดยจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2559 ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมก่อสร้างโกดังศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง จำนวน 2 หลัง พร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ งบประมาณ 42,920,700 บาท ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะมีการเปิดให้บริการศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง (เฟส 1) ในลักษณะ (Container yard : CY) ประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 ต่อจากนั้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เสนอของบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมก่อสร้างลานคอนกรีต (เพิ่มเติม) เพื่อเชื่อมต่อพื้นที่โกดังศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง และพื้นที่ลานคอนกรีตที่ก่อสร้างโดยเทศบาลเมืองทุ่งสง งบประมาณ 13,400,000 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะเสนอของบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมปรับปรุงและบูรณะทางหลวงที่มีโครงข่ายเชื่อมโยงการขนส่งสินค้า (ก่อสร้างขยายถนนเข้าสู่ศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง เพิ่มอีก 2 ช่องจราจร งบประมาณ 60,000,000 บาท ซึ่งโครงการ CDC- Thungsong คาดว่าจะมีการพัฒนาต่อเนื่อง ให้เป็น ICD (Inland Container Depot) โดยปี 2016 เริ่มดำเนินการ CDC ปี 2022 พัฒนาเป็น DC และในปี 2030 คาดว่าจะพัฒนาเป็น ICD เพื่อเป็นศูนย์ในการขนส่งสินค้าไปยังมาเลเซีย สิงคโปร์ ประเทศแถบเอเชียใต้ รวมทั้งไปยังท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสงขลา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด