สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556

ผู้เขียน:  พงศ์สิริ อภัยโส จาก สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 11:37 น.

 อ่าน 2,137

นางเบญจมาภรณ์    สัญโญชน์วิทย์   คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานพิธี  "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๖  วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ  ห้องประชุม  ๒ ชั้น ๔ อาคาร ๔  ชั้น
ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมี ดร. วิทยา   ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานในพิธี
  
  


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด