ประชาสัมพันธ์งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี ๒๕๕๖เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชาสัมพันธ์งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี ๒๕๕๖

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09:15 น.

 อ่าน 6,715

     เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่คณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในการประชุมสมัยที่ ๑๕ ณ เมืองคาร์เท็จ ประเทศตูนีเซีย เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๔ จังหวัดจึงกำหนดให้มีการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

     จังหวัดพระนครศรีอยุธยากำหนดจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

     สำหรับการแสดงแสง-เสียง ในปี ๒๕๕๖ มีรูปแบบเนื้อหาและการนำเสนอที่แปลกใหม่น่าสนใจแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา จึงขอเชิญชวนผู้สนใจจัดการแสดงแส-เสียง ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี ๒๕๕๖ เสนอเป็นผู้จัดการแสดงแสงเสียง โดยจะต้องยื่นเอกสารเพื่อนำเสนอผลงานการแสดงแสง-เสียง ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กลุ่มงานปกครอง) โทรศัพท์ ๐-๓๕๓๓-๖๕๖๔  รายละเอียดตามประกาศ คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวโหลด

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด