กค ๐๔๐๙.๔/ว๑๙๔ ลงวันที่ ๒๑ พ.ค. ๕๖ การเปลี่ยนชื่อผู้ถือรหัสผู้ใช้งาน (User ID) ระบบ GFMIS Web Onlineเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กค ๐๔๐๙.๔/ว๑๙๔ ลงวันที่ ๒๑ พ.ค. ๕๖ การเปลี่ยนชื่อผู้ถือรหัสผู้ใช้งาน (User ID) ระบบ GFMIS Web Online

ผู้เขียน:  พงศ์สิริ อภัยโส จาก สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 11:22 น.

 อ่าน 2,501

กค ๐๔๐๙.๔/ว๑๙๔ ลงวันที่ ๒๑ พ.ค. ๕๖ การเปลี่ยนชื่อผู้ถือรหัสผู้ใช้งาน (User ID)
ระบบ GFMIS Web Online

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด