การติดตามผลการรบจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต2555/56เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การติดตามผลการรบจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต2555/56

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 เวลา 20:44 น.

 อ่าน 2,987

วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2556 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / กษ.อย. ประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง และนำคณะทำงานเฉพาะกิจติดตามและแก้ไขปัญหาจำนำสินค้าเกษตีตามนโยบายรัฐบาล คณะที่ 2 โดยมี ผอ.ศูนย์ประเมินผล สนง.เศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานคณะทำงานฯ เพื่อการติดตามผลการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2555/56 ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สัมภาษณ์เจ้าของโรงสีข้าวที่เปิดรับจำนำข้าวเปลือก ระยะที่ 2 และเจ้าหน้าที่กำกับ ณ จุดรับจำนำ รวม 6 แห่ง
8 ก.ค.2556 บจก.โรงสีบุญส่งบ้านแพน อ.เสนา หจก.โชคประเสริฐทวีผล 1992 อ.ลาดบัวหลวง บจก.โรงสีแสงอารี อ.ลาดบัวหลวง
9 ก.ค.2556 บจก.แสงไพศาล อินเตอร์ไรซ์ อ.บางซ้าย บจก.โรงสีเทพมงคล อ.บางซ้าย บจก.อยุธยาไรซมิล อ.บางซ้าย


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด