คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการในหน่วยงานเข้าร่วมงานรัฐพิธี “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช”เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการในหน่วยงานเข้าร่วมงานรัฐพิธี “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

ผู้เขียน:  พงศ์สิริ อภัยโส จาก สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09:23 น.

 อ่าน 2,868

นางเบญจมาภรณ์    สัญโญชน์วิทย์  คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วยข้าราชการในหน่วยงาน
เข้าร่วมงานรัฐพิธี “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ในวันที่ ๑๑  กรกฎาคม ๒๕๕๖  ณ  ห้องประชุม  ๒  ชั้น ๔  อาคาร  ๔  ชั้น  ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร. วิทยา  ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ในพิธี

      

    

   


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด