คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คบจ.) ร่วมใจลงพื้นที่ตรวจสอบโรงสีและโกดังกลางในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คบจ.) ร่วมใจลงพื้นที่ตรวจสอบโรงสีและโกดังกลางในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  พงศ์สิริ อภัยโส จาก สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09:32 น.

 อ่าน 2,674

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คบจ.) ร่วมใจลงพื้นที่ตรวจสอบโรงสีและโกดังกลาง
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๐๐ น. โดยนางเบญจมาภรณ์  สัญโญชน์วิทย์ คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะ คบจ.ทุกหน่วยงานแบ่งสายกัน ลงพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาตรวจสอบปริมาณข้าวคงเหลือโรงสีและโกดังกลาง ที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว
ปีการผลิต ๒๕๕๕/๒๕๕๖  โดยรวมกับการค้าภายในจังหวัด  พาณิชย์จังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด
โครงการนี้แบ่งเป็น  ๕ สาย จำนวน ๑๖ อำเภอ

    

   

   

   


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด