คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คบจ.) และผู้บริหารท้องถิ่นร่วมลงนามบันทึกข้อลงตกความร่วมมือ (MOU) เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คบจ.) และผู้บริหารท้องถิ่นร่วมลงนามบันทึกข้อลงตกความร่วมมือ (MOU)

ผู้เขียน:  พงศ์สิริ อภัยโส จาก สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09:37 น.

 อ่าน 2,186

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผู้บริหารท้องถิ่นร่วมลงนามบันทึกข้อลงตก
ความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงาน ว่าด้วยการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดวางระบบ
ควบคุมภายใน จัดทำบัญชีและรายงานการเงินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑  ชั้น ๓  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  

  


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด