คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการในหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระชนมายุ ๖๑ พรรษา เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการในหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระชนมายุ ๖๑ พรรษา

ผู้เขียน:  พงศ์สิริ อภัยโส จาก สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 15:04 น.

 อ่าน 2,173

นางเบญจมาภรณ์  สัญโญชน์วิทย์  คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการในหน่วยงาน
และท่านคลังเขต ๑ (นางสาวอัจฉรา ปริญญาพล   ปริญญาพล ) เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระชนมายุ ๖๑ พรรษา
ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
อ.ระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๖
เวลา  ๐๙.๐๐ น. โดยมี ดร. วิทยา   ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานในพิธี

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด