สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  กนกวรรณ แจ้งอรุณ จาก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 14:00 น.

 อ่าน 11,659

 

ด้วยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม ๒๕๕6 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม ๒๕๕6
   

 

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด