ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา) มีความประสงค์จะจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ครั้งที่ ๒เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา) มีความประสงค์จะจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ครั้งที่ ๒

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 09:57 น.

 อ่าน 2,807

ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา) มีความประสงค์จะจำหน่ายครุภัณฑ์ยานภาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีการทอดตลาด ครั้งที่ ๒...


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด