งานมหกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานมหกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 09:06 น.

 อ่าน 2,725

          วันนี้ (15 ม.ค. 57) เวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาความยากจน" ณ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาตนเองให้แก่ครัวเรือนและเพื่อให้ครัวเรือนตระหนักและเรียนรู้แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้อย่างมีทิศทางและเพื่อสร้างกระแสการป้องกันและแก้ไขปัญหาความยากจนโดยสนับสนุนกิจกรรมลดรายจ่าเพิ่มรายได้ขยายโอกาส สอดคล้องกับกิจกรรมที่จัดขึ้น
ภายในงาน  มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา  การเสวนา การจัดนิทรรศการ การสาธิตอาชีพ

   
 
   

                                          


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด