จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประกวดหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประกวดหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 10:20 น.

 อ่าน 2,304

          สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของส่วนราชการให้เป็นให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งส่วนราชการส่งภูมิภาค ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด  (หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อย่างยั่งยืน ซึ่งจังหวัดได้ส่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

          หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

         1. สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555

         2. สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556

 

รายชื่อกระทรวงและจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบ ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

รายชื่อกระทรวงและจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบ ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

รายชื่อกระทรวงและจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบ ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด