ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการโดดเด่น ด้านการใช้ระบบสื่อสารทางไกล (VDO Conference) ในการปฏิบัติงานเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการโดดเด่น ด้านการใช้ระบบสื่อสารทางไกล (VDO Conference) ในการปฏิบัติงาน

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 09:49 น.

 อ่าน 2,338

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ระหว่างวันที่ 19 – 22 สิงหาคม 2557 และได้ส่งผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดที่มีความโดดเด่น ดังนี้

1.      ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการโดดเด่น ด้านการใช้ระบบสื่อสารทางไกล (VDO Conference) ในการปฏิบัติงาน

2.      ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการโดดเด่น ด้านบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

3.      ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ เป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการโดดเด่น ด้านการสร้างระบบติดตามการดำเนินงาน

4.      ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร เป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการโดดเด่น ด้านศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.      ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี เป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการโดดเด่น ด้านการสื่อสารโดยใช้ Social Media

6.      ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการโดดเด่น ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน