งานแถลงข่าวสมาคมเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย เชิญชวนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯครั้งที่ 22เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานแถลงข่าวสมาคมเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย เชิญชวนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯครั้งที่ 22

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 16:03 น.

 อ่าน 2,336

 

                โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์นานาชาติ เป็นโครงการร่วมระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นและประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศสมาชิกในอดีตมีผู้เข้าร่วมโครงการในประเทศประมาณ 1,400 คน และในทุกประเทศรวมประมาณ 10,000 คน อายุ ระหว่าง 18 – 60 ปี อาชีพนักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัท ข้าราชการ นักธุรกิจ และผู้บริหาร
                ในปี 2553 สมาคมเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์นานาชาติ ได้กำหนดจัดประชุมประจำปี SSEAYP International General Assembly 2010 หรือ SIGA2010 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2553 โดยใช้สถานที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมหลากหลายและได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองมรดกโลก กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553
                เวลา 10.00 น.      - ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                                                 ลงทะเบียนที่ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
                เวลา 16.00 น.      - จังหวัดเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2553
                เวลา 08.00 น.     - พิธีเปิดการประชุมฯ โดยนายอิสระ สมชัย
                                                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
                                                - กล่าวต้อนรับโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                เวลา 14.00 – 17.00 น.      - กิจกรรม TUK TUK Rally ทัศนศึกษาเมืองมรดกโลก
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2553
                เวลา 09.00 – 12.00 น.      - ศึกษาดูงาน พระราชวังบางปะอิน และศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
                เวลา 19.00 น.     - งานเลี้ยงรับรอง ณ คุ้มขุนแผน
                                                - ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                เวลา 23.30 น.      - ปิดการประชุม

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด