แถลงข่าว คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แถลงข่าว คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗

ผู้เขียน:  เครือมาศ เฉลิมฉัตร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 08:32 น.

 อ่าน 1,677

 

 

5555แถลงข่าว คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗

ข้อมูลจากสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้

๑.สถิติการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗

    - ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ       ๖๑๔,๒๓๒     คน

    - ผู้มีสิทธิมาแสดงตน                          ๒๕๗,๖๙๑    คน (๔๑.๙๕%)

    - จำนวนบัตรที่ได้รับ                            ๖๒๖,๘๕๐    บัตร

    - จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้                    ๒๕๗,๖๙๑    บัตร

    - บัตรดี                                               ๑๙๓,๓๒๗    บัตร

    - บัตรเสีย                                              ๑๕,๐๘๔    บัตร

    - บัตรไม่ประสงค์จะลงคะแนน                 ๔๙,๒๘๐    บัตร

๒.ผลคะแนนการใช้สิทธิเลือกตั้ง

    หมายเลข ๑  นายนพดล  อมรเวช          ได้คะแนน    ๖๒,๖๔๙

    หมายเลข ๒  นายเฟื่องวิทย์  ชูตินันท์    ได้คะแนน     ๒๓,๖๐๙

    หมายเลข ๓  นายคณิพงษ์  แขวัฒนะ    ได้คะแนน     ๖๔,๙๙๕

    หมายเลข ๔  พล.ต.ท.ไพฑูรย์  ชูชัยยะ  ได้คะแนน    ๔๒,๐๗๔

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด