การฝึกอบรมประมงอาสา ปี 2553 รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 2เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การฝึกอบรมประมงอาสา ปี 2553 รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 2

ผู้เขียน:  อภิชญา ห้อยมาลา จาก สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 13:41 น.

 อ่าน 2,273

สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดฝึกอบรมประมงอาสา รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553
วันที่ 18 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4  อาคาร 4 ชั้น


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด