19 ส.ค.57 เชิญชมการแสดงละครประกอบแสงเสียงเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

19 ส.ค.57 เชิญชมการแสดงละครประกอบแสงเสียง

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13:02 น.

 อ่าน 2,092
กระทรวงวัฒนธรรม สร้างความสุข คืนรอยยิ้มสู่ประชาชน จัดแสดงละครประกอบแสงเสียง “อิฐเก่าเล่าตำนาน” ชุด ใจประสานใจ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชมฟรีเกือบ 3,000 ที่นั่ง
 
นายเมธาดล วิจักขณะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ร่วมกับ สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา จัดการแสดงละครประกอบแสงเสียง อิฐเก่าเล่าตำนาน ชุด ใจประสานใจ ในวันที่ 19 สิงหาคม นี้ เวลา 20.30-22.30 น. ที่วังจันทรเกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเตรียมสำรองที่นั่งไว้ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าชม เกือบ 3.000 ที่นั่งโดยไม่เก็บค่าบัตรผ่านประตู ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ในการสถาปนากรุงศรีอยุธยา ผ่านการแสดงนาฏศิลป์ไทย แสดงให้เห็นถึงการสร้างชาติ การรักษาชาติ การกอบกู้ชาติบ้านเมือง ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี มาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และเพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจสมัครสมานสามัคคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ประชาชน และเป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วย
 
ที่มาข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          http://thainews.prd.go.th/CenterWeb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=TNECO5708110010006
                กลุ่มเผยแพร่ กรมศิลปากร https://www.facebook.com/prfinearts

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด