วันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2557 ระดับประเทศเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2557 ระดับประเทศ

ผู้เขียน:  อภิชญา ห้อยมาลา จาก สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 14:59 น.

 อ่าน 3,234

วันประมงแห่งชาติ ครั้งที่  31   ประจำปี 2557 ระดับประเทศ

เตรียมปล่อยสัตว์น้ำ 88 ล้านตัว ทั่วประเทศ

ฉลองใหญ่ 19 กันยายนนี้ ณ ท่าชัยยุทธ  ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

************* 

          นายนิวัติ  สุธีมีชัยกุล  อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า วันที่ 21 กันยายนนี้ จะเวียนบรรจบครบเป็นปีที่ 31 ของวันประมงแห่งชาติ ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  คนไทยมีแหล่งทำมาหาเลี้ยงชีพ และมีอาหารจากสัตว์น้ำบริโภคอย่างอุดมสมบูรณ์ กรมประมงจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้รู้จักรักหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติให้แก่เกษตรกรชาวประมง เยาวชน และประชาชนทั่วไปขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

                สำหรับปี 2557 นี้ กรมประมงได้กำหนดกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมจำนวนรวมทั้งสิ้น 88 ล้านตัว ซึ่งกำหนดการเป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด และในการจัดงานวันประมงแห่งชาติระดับประเทศขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ณ ท่าชัยยุทธศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภายในงานฯ จะมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้คืนความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ ไฮไลท์ของงาน คือ จะมีการปล่อยปลาออนไลน์ พร้อมกัน 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ (จังหวัดพะเยา) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดสกลนคร) ภาคกลาง (จังหวัดเพชรบุรี) และภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดมายังบริเวณการจัดงานที่จังหวัดอยุธยา ซึ่งนับว่าเป็นการปล่อยปลาที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงการกดปุ่ม อีกทั้งยังจะมีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านการประมงอีกมากมาย อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการ EMS กุ้งตายด่วน  นิทรรศการเมืองเกษตรสีเขียว  รวมไปถึงการจัดแสดงพันธุ์ปลาไทยในสายน้ำเจ้าพระยา  โชว์โมเดลเครื่องมือประมง และการสอนฝึกอาชีพ  นอกจากนี้ เด็กๆ และประชาชนที่เข้ามาเที่ยวชมงานยังจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น สันทนาการเด็ก  เกมตกปลาปลาโชค  การระบายสีตุ๊กตาปูนปั้นรูปสัตว์น้ำ  การสาธิตแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ และการแข่งขันกินอาหารแปรรูปจากสัตว์น้ำ ฯลฯ                          

จึงขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน
2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณท่าชัยยุทธ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ ตำบลช้างใหญ่  อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา           


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด