ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าเรียนระดับปริญญาโทเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าเรียนระดับปริญญาโท

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 09:51 น.

 อ่าน 1,812

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 และได้ผ่านการอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

    เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 18 (เรียนวันเสาร์เพียงวันเดียว) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2557 โดยสมัครเรียนได้ที่สำนักงานโครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โทรศัพท์ 0 3642 7485 ต่อ 26255 , 08 6445 6403 , 08 5423 2134

    สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด